Het verwijderen van overbodige apps van de smartphone en warm douchen voor het slapengaan zorgen voor een uitgeruster gevoel en een vermindering van de mate waarin stress wordt ervaren.

Het totale pensioenvermogen van alle Nederlanders is gekrompen in 2018. In dollars gemeten werd de pot vorig jaar 6,9 procent minder waard. Het vermogen bedraagt nu 1.517 miljard dollar, blijkt uit de jaarlijkse Global Pensions Assets Study van Willis Towers Watson. Een belangrijk deel van deze daling wordt veroorzaakt door de wisselkoers tussen de euro en de dollar. In euro’s gemeten is de afname 2,6 procent.

Het woningtekort in Nederland is sneller opgelopen dan gedacht. Er zijn momenteel 263.000 woningen te weinig, stellen Capital Value en ABF Research op basis van eigen onderzoek. Vorig jaar gingen ze er nog van uit dat het woningtekort in 2021 zou pieken met een bouwachterstand van 235.000 woningen.

 
‘Woningtekort groter dan gedacht’

De extra woningen zijn vooral nodig voor ouderen en starters. Ook de toename van het aantal huishoudens speelt bij de groei van het tekort. Om het tekort in te lopen, moeten jaarlijks in plaats van 75.000 woningen tussen de 95.000 en 115.000 woningen worden gebouwd. Aan huurwoningen is er een tekort van 175.000.

Sociale huur

Met name bij sociale huur tot 720 euro en middelhuur tot 985 euro zijn de tekorten groot. In die categorieën zijn respectievelijk 92.000 en 83.000 woningen te weinig. De tekorten zijn het nijpendst in de regio’s Delft en Westland, Groot Amsterdam, Utrecht en de regio Den Haag.

Bron: AMWeb

Mensen met een zwaar beroep kunnen veel eerder met pensioen dan aanvankelijk was gedacht. Econoom Sander Muns stelt in het vakblad ESB dat het kabinet bij eerdere berekeningen is uitgegaan van een vervroegingsduur van vier maanden bij een flexibele AOW-leeftijd. Dat moet echter drie jaar zijn.

 
Econoom: eerder met pensioen kan toch bij zwaar beroep

De kabinetberekeningen gingen uit van vier aannames. Echter is hierbij uitgegaan van verkeerde cijfers en tabellen, aldus de econoom. SEO Economisch Instituut nam de aannames nader onder de loep genomen en kwam tot heel andere conclusies. “Het grootste verschil ontstaat door rekening te houden met een lagere bijstandsnorm in de toekomst”, aldus Muns in het vakblad.

Vroegpensioenregelingen

Sinds 2013 is de AOW-leeftijd stapsgewijs gestegen. Op dit moment ligt deze op 66 jaar en 4 maanden en het is de bedoeling dat die in 2021 uitkomt op 67 jaar. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting.  In 2022, 2023 en 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Tevens zijn sinds 2013 vroegpensioenregelingen afgebouwd.

Niet volhouden

Al langer wordt nagedacht of er mogelijkheden zijn om mensen in zware beroepen en met lage inkomens eerder met pensioen te laten gaan.Achterliggende gedachte is dat deze groepen relatief vaak hun werkzaamheden niet volhouden tot ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en daardoor terechtkomen in een uitkeringssituatie.

Bron : AMWeb