Tijdelijk minder pensioenpremie betalen om meer geld over te houden, bijvoorbeeld voor een hypotheek, kan een oplossing voor jonge starters op de woningmarkt of gezinnen in de spitsuur van het leven. Verschillende politieke partijen, waaronder D66, willen werknemers deze keuze dan ook geven. Het kabinet onderzoekt of het kan, liet minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken onlangs aan de Tweede Kamer weten. Maar volgens een deze week verschenen onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) is het 'geen aantrekkelijke optie'.

Het aantal Nederlands dat verhuist neemt af. Vorig jaar waren dat er 1,79 miljoen, een daling van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vanaf 2014 gemeten nam het aantal verhuizende Nederlanders juist elk jaar een beetje toe. Het CBS constateerde een daling in alle leeftijdsgroepen en alle gezinssamenstellingen. Krapte op de woningmarkt noemt CBS een oorzaak, maar ook het uitwerken van de effecten van de vorige crisis.

Welke hypotheekvormen zijn er momenteel, zowel voor de starter als voor de doorstromer?

Ben je starter op de markt en koop je jouw eerste woning dan krijg je met veranderde regels te maken dan vroeger.
Op 1 januari 2013 zijn de regels voor hypotheekrenteaftrel voor de eigen woning ingrijpend veranderd. Door deze wijzigingen ben je verplicht om een hypotheek die je afsluit minimaal annuïtair af te lossen. Dat komt erop neer dat je hierdoor alleen kunt kiezen tussen een annuiteitenhypotheken of een lineaire hypotheek (of een combinatie van deze twee varianten). Kies je voor een andere hypotheek, dan heb je geen recht op renteaftrek.

Ben jij een doorstromer en had je al een hypotheek voor deze datum ?

Voor hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 januari 2013 geldt een overgangsrecht; de bestaande hypotheek kan in de huidige vorm blijven bestaan. Dit geldt ook als je verhuist of je hypotheek oversluit. Maar als je meer geld nodig hebt, dan krijg je voor deze extra lening wel met de nieuwe regels te maken.

Elke week zal ik een hypotheekvorm kort bespreken en aangeven wat de voordelen en nadelen zijn.
Om te beginnen de annuiteitenhypotheek:

Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe eigenwoningschulden binnen 360 maanden minimaal annuïtair worden afgelost, als u recht wil hebben op hypotheekrenteaftrek. Je lost bij een annuïteitenhypotheek gedurende de looptijd de hele hypotheeklening af. Zolang de hypotheekrente niet wijzigt, betaal je maandelijks een vast bedrag aan de geldverstrekker, de zogenoemde annuïteit. Dat vaste bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. De verhouding tussen die delen verandert gedurende de looptijd. In het begin los je weinig af en betaal je veel rente. Aan het einde van de looptijd los je veel af en betaal je minder rente.

Voordelen:

  • De annuïteitenhypotheek is een eenvoudige hypotheek.
  • De hypotheek is gegarandeerd afgelost aan het einde van de looptijd.
  • Het bruto maandbedrag staat vast gedurende de rentevastperiode

Nadelen:

  • Jouw hypotheekschuld wordt iedere maand iets kleiner, waaroor je minder rente kunt aftrekken.
  • Jouw netto lasten stijgen daardoor iedere maand

Eind januari telde Nederland 329.000 werklozen. Het werkloosheidspercentage stabiliseert op 3,6%. Daarmee is de werkloosheid terug op hetzelfde niveau als op het laagste punt voor het begin van de financiële crisis, in de tweede helft van 2008.