Een daling van de huizenprijzen is volgens De Hypotheekshop niet waarschijnlijk. “Wel zal de gemiddelde prijsstijging naar verwachting terugzakken tot circa 2%.” Het ligt voor de hand dat het aantal woningverkopen de komende jaren afneemt als gevolg van de fors gestegen huizenprijzen. “Daarbij speelt ook een kleiner aanbod van woningen door wachtende doorstromers een rol.” De visie van De Hypotheekshop komt overeen met de voorspellingen die ook andere financiële instellingen doen over de huizenmarkt.

Slecht geïsoleerd

Volgens De Hypotheekshop zijn ruim vijf miljoen woningen in Nederland matig tot slecht geïsoleerd. Daarbij wordt uitgegaan van de cijfers van het Kadaster. “De huiseigenaren (en woningbouwcorporaties) staan voor flinke kosten, waarbij het relatief gezien vaker goedkopere woningen en lagere inkomensgroepen betreft. De vraag is hoe deze isolatiemaatregelen kunnen worden betaald en of tijdelijke erfpacht en gebouwgebonden financiering daaraan kunnen bijdragen.”

Daarbij wordt verwezen naar het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) dat recent benadrukte dat de gerealiseerde energiebesparing het uitgangspunt moet zijn bij leennormen voor financieringen van woningverduurzaming. “De komende jaren worden woningen minder aantrekkelijk als sprake is van een minder goed energielabel. Maar dat zal eveneens het geval zijn bij huizen waarop een tijdelijke erfpacht of een gebouwgebonden financiering rust.”

Studieleningen

Het nieuwe studieleenstelsel dat in 2015 van start is gegaan zet volgens de De Hypotheekshop de woningmarkt op termijn onder druk. Voor nieuwe studenten aan hbo en universiteit is de basisbeurs afgeschaft, waardoor meer studenten dan voorheen geld lenen om hun opleiding te bekostigen. De gevolgen van de oplopende studieschuld zijn, zo verwacht De Hypotheekshop, over vijf tot acht jaar merkbaar op de woningmarkt. “Een gemiddelde studieschuld van 25.000 euro verlaagt de maximale hypotheek immers met ongeveer hetzelfde bedrag. Dat betekent dat veel starters – vaak stellen – tegen die tijd zo’n 50.000 euro inleveren op wat ze kunnen betalen. Ook zal de leeftijd waarop voor het eerst een woning wordt gekocht (verder) stijgen. Dat zal niet alleen de positie van starters raken, maar ook die van de huidige woningeigenaren.

Bron: AMWeb