Blokhuis heeft “de harde eis van een verzekeringsplicht geschrapt” voor deze groep. Onverzekerden zijn vaak mensen met verward gedrag, motiveert hij. “Bij hen is het vaak moeilijk om de benodigde gegevens te krijgen en te achterhalen of ze verzekerd of verzekeringsplichtig zijn.” Met het schrappen van de verzekeringsplicht kunnen ze wel de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Niet in de kou laten staan

Straatdokters Nederland deed vorig jaar een oproep tot het laten vervallen van de zorgverzekeringsplicht, omdat personen met verward gedrag en dak- en thuislozen vaak verstoken blijven van zorg. “In een welvarend land als Nederland kan het niet zo zijn dat we mensen zo in de kou laten staan, zeker niet op hun zwakste momenten. Ik ben heel blij dat ik deze groep nu meer zekerheid kan bieden en trots op de Straatdokters die deze groep niet los heeft gelaten met een dringende oproep aan de politiek om dit op te lossen. De eerste belangrijke stap is gezet”, aldus de staatssecretaris.

Voorlichting

Onverzekerden hadden sinds maart 2017 alleen recht op spoedeisende hulp. Maar ook dat was bij zorgverleners vaak niet bekend. Daarom wordt er een groep voorlichters ingeschakeld, die ziekenhuizen, ggz-instellingen, huisartsen, verpleegkundigen en specialisten gaat informeren.
Het ministerie schat dat er zo’n 6.250 mensen zonder zorgverzekering zijn. Het bieden van zorg aan deze groep gaat naar schatting dit jaar € 4,8 mln kosten.

Bron: AMWeb