Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 18.000 per maand toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal werklozen daalde gemiddeld met 3.000 per maand tot 329.000. Dat zijn mensen die geen betaald werk hebben en recent naar werk hebben gezocht en daar per direct beschikbaar voor zijn.

WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen steeg ten opzicht van een maand ervoor. Eind januari verstrekte het UWV 279.000 uitkeringen, een groei van 6.2%. Dat komt met name doordat aan het eind van het jaar veel arbeidscontracten aflopen. Daarnaast wordt het aantal WW-uitkeringen beïnvloed door seizoenswerk. Overigens was het aantal WW-uitkeringen 16,7% lager dan eind januari 2018.

Arbeidsparticipatie

Volgens het CBS was het percentage mensen tussen de 15 en 75 jaar met betaald werk niet eerder zo hoog. In januari steeg de netto arbeidsparticipatie tot 68,6%. De vorige piek dateert van februari 2009. Toen kwam de arbeidsparticipatie uit op 68,3%. Nu is vooral de arbeidsdeelname gegroeid van jongeren onder de 25 en 45-plussers. Onder 25- tot 45-jarigen is de arbeidsparticipatie weliswaar het hoogst, maar deze is nog niet op het niveau van begin 2009.

Bron: AMWeb