Werknemers hebben vaker een ongeval op hun werk dan zzp’ers en ondernemers met personeel. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA), uitgevoerd door het CBS en TNO.

Het merendeel van de actieve, gewezen en pensioengerechtigde deelnemers heeft een pensioenaanspraak bij een fonds dat een beleidsdekkingsgraad heeft die onder het wettelijk minimum ligt. Dat meldt De Nederlandsche Bank. Vrijwel alle pensioenfondsen zagen hun financiële positie in het laatste kwartaal van 2018 verslechteren.

De afspraak om niet te tornen aan de renteaftrek bij aflossingsvrije hypotheken van voor 2013 zorgt voor een onwenselijke kloof op de woningmarkt. De politiek zou daarom het overgangsregime moeten beperken tot bijvoorbeeld 2021, vindt hoogleraar bestuur en economie Raymond Gradus van de VU Amsterdam. In het FD schrijft hij dat de renteaftrek voor niet afgeloste hypotheken beperkt zou moeten worden.

De dreigende kortingen op pensioenen tonen nog eens aan dat er een pensioenakkoord gesloten moet worden. De deur voor gesprekken daarover staat open. Dat is teneur van de reacties uit kabinet en coalitie op al het recente pensioennieuws. Fondsen staan er slecht voor en bonden kondigen acties aan vanwege kortingen die dreigen.