Het vertrouwen van potentiële huizenkopers ligt nu op het laagste kwartaalniveau sinds Funda in juli vorig jaar begon met meten. Dat komt mede door het beperkte aanbod van woningen. Mensen vinden het over het algemeen een goed moment om hun huis te verkopen, maar veel doorstromers laten hun verkoopplannen afhangen van hun kansen om een nieuw huis te bemachtigen, waardoor het aanbod laag blijft.

Wel is duidelijk dat mensen toch nog blijven zoeken naar koopwoningen. Funda ziet dat terug in zijn statistieken, onder meer doordat het gemiddeld aantal reacties op beschikbare woningen in het tweede kwartaal is gestegen in vergelijking met het kwartaal ervoor.

"We hebben het afgelopen jaar een enorme hoeveelheid data verzameld over het vertrouwen, de intentie en het gedrag van woningzoekers. Hieruit blijkt de grote tegenstrijdigheid tussen het vertrouwen en het gedrag van consumenten", legt Funda-topman Quintin Schevernels uit. "De noodzaak en de wil om een woning te kopen, winnen het van het feit dat de markt nu niet gunstig is voor kopers."

Dat de woningmarkt oververhit is, bleek vorige week nog maar eens. Makelaarsvereniging NVM bracht toen naar buiten dat de huizenprijzen bijna 20 procent stegen in het afgelopen jaar. Ook werd duidelijk hoe krap de markt is, vooral voor rijtjeshuizen. Wie zo'n huis wil, heeft gemiddeld maar één optie.

Bron: AMWeb