DNER rekent in Nederland met een totaal van acht miljoen huishoudens. De afgelopen jaren versnelde het tempo waarop huizen zonnepanelen krijgen, zegt het onderzoeksbureau. Gemiddeld hebben de afgelopen drie jaar circa 240.000 huizen per jaar zonnepanelen gekregen.

"Als deze trend doorzet, zouden voor 2030 alle geschikte huizen zonnepanelen kunnen hebben", zegt senior onderzoeker Steven Heshusius.

De meeste huizen zijn geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen, maar niet alle. "Soms is er minder oppervlak beschikbaar door andere bebouwing, zoals een airco", aldus Heshusius.

Meeste zonnepanelen liggen op bedrijfspanden

Van de 1,5 miljoen huishoudens met zonnepanelen heeft het merendeel een koopwoning. Maar een klein gedeelte bestaat uit huurwoningen.

Het onderzoeksbureau bracht ook in kaart dat er bij nog veel meer huizen in Nederland zonnepanelen gelegd kunnen worden. Daarbij wijst DNER onder meer naar de ruim een miljoen huizen van woningcorporaties.

De meeste panelen liggen nu op bedrijfspanden en in zonneparken. Door de toename van hernieuwbare energie, waaronder zonne- en windparken, waarschuwen netbeheerders voor het vollopen van het energienet. Om de grote vraag naar hernieuwbare energie aan te kunnen, zijn de komende jaren miljardeninvesteringen nodig.

Bron : Nu.nl