De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in december 2019 6,5 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Over het hele jaar 2019 bedraagt de prijsstijging 6,9%. Dat is fors, maar wel lager dan in 2018 toen de prijsstijging nog 9 procent bedroeg. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Mensen die arbeidsongeschikt worden moeten in de toekomst allemaal onder dezelfde basisverzekering gaan vallen. Of ze nu in vaste dienst werken of zelfstandig zijn. Regeringspartijen willen toe naar één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor iedereen.

Veel werknemers en werkgevers gaan in 2020 toch meer betalen voor pensioen, ondanks de oproep van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken premies niet te laten stijgen. Onderzoek van het FD en PensioenPro naar de ontwikkeling van pensioenpremies wijst dat uit.

Verzekeraars kunnen een actievere rol spelen in het voorkomen van woninginbraken. Ongeveer de helft van de Nederlanders verwacht dat hun verzekeringsmaatschappij het initiatief daarvoor neemt. Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van Univé. De verzekeraar waarschuwt voor onderschatting van het risico, vooral tijdens de feestdagen.