Topambtenaar EZ bepleit verdere inperking hypotheekrenteaftrek

Het Financieel Dagblad, zusteruitgave van ESB, bericht vandaag over de traditionele nieuwjaarstoespraak van Camps. Hierin besteed hij veel aandacht aan de instabiliteit op de Nederlandse huizenmarkt  die volgens hem bijdraagt aan het grillige karakter van de Nederlandse economie. “De woningmarkt en de economie zwepen elkaar in een hoogconjunctuur op. In een laagconjunctuur trekt de woningmarkt de economie weer naar beneden.”

Drastischer stappen

Camps is blij dat het kabinet bij zijn aantreden in oktober 2017 al aankondigde de hypotheekrente vanaf volgend jaar versneld te gaan afbouwen naar een maximum van ongeveer 38%. Maar het is volgens de topambtenaar tijd voor nog drastischer stappen. Welk percentage hypotheekrenteaftrek wel houdbaar is, zegt Camps er niet bij. Hij is niet de eerste die zijn zorgen uitspreekt over de houdbaarheid van aftrek. Eerder deden DNB-president Knot en de internationale economische gremia OESO en IMF dat.

Verdere versobering

Camps zegt te beseffen dat er in de coalitie weerstand zal zijn tegen een verdere versobering. Een reactie van een woordvoerder van minister Hoekstra (Financiën) richting het FD lijkt dat te bevestigen. Deze laat weten dat het kabinet de hypotheekrente al zes keer zo snel als gepland afbouwt. “Dat doet het kabinet juist omdat het economisch goed gaat.”

Bron: AM Web