Terwijl het Ministerie van VRO en de bouwsector stellen dat er 100.000 woningen per jaar toegevoegd dienen te worden aan de woningvoorraad, registreert het CBS de laatste twee jaar juist een daling van de nieuwbouwproductie tot maar 68.800 woningen in 2021. Ook het aantal woningen dat door transformatie aan de woningvoorraad is toegevoegd in 2021, daalde met 20 procent. Door het beperkte aanbod van nieuwbouwwoningen stagneert ook de doorstroming vanuit de bestaande woningvoorraad, waardoor tevens het aanbod van bestaande koopwoningen fors terug is gelopen. De vraag naar (koop)woningen blijft echter onverminderd hoog. Het gevolg is dat er 20 tot 25 procent minder transacties plaatsvinden dan in het vierde kwartaal van vorig jaar, maar dat de wel verkochte woningen tegen een steeds hoger prijs van eigenaar wisselen.

Koopwoningen 20 procent duurder dan een jaar eerder

De enorme koopprijsstijging uit het eerste kwartalen van 2021 zet zich namelijk ook in het laatste kwartaal van 2021 voort. Zowel de mediane verkoopprijs als de Prijsindex bestaande koopwoningen (PBK) komen circa 20 procent hoger uit dan een jaar geleden. De mediane koopprijs van de NVM komt inmiddels uit op 438.000 euro. De gunstige ontwikkelingen van het gemiddelde inkomen, de toegenomen overwaarde op eigen woningen en de steeds dalende hypotheekrente hebben deze koopprijsstijgingen in de afgelopen jaren steeds gefaciliteerd. Het aantal verleende bouwvergunningen voor koopwoningen neemt in het derde kwartaal van 2021 (10.500 vergunningen) ook af ten opzichte van de voorgaande perioden, zodat het aantrekken van de nieuwbouwproductie in de komende twee jaar nog niet te verwachten is.

Bron: AMWeb