In 2020 daalde het toegankelijkheidspercentage van de woningmarkt in Nederland tot 30 procent. Dat betekent dat slechts drie op de tien Nederlanders binnen een jaar een woning vindt die past bij hun wensen en beschikbare financiën. Deze en andere cijfers blijken uit de woontoegankelijkheidsmonitor van hypotheekverstrekker BLG Wonen.

De woontoegankelijkheid verschilt voor huur (44 procent) en koop (24 procent), maar is voor beide laag. Opvallend is ook de lage toegankelijkheid buiten de Randstad, in Zeeland is de toegankelijkheid 29 procent, in Limburg en Flevoland 31 procent. Volgens de onderzoekers kan dit mogelijk verklaard worden door het zogenaamde ‘dakpaneffect’. Daarbij verhuizen, door toenemende druk in de centrale (Randstad)provincies, meer mensen naar omliggende provincies.  “We bereiken nu een historisch dieptepunt. Niet eerder was de woontoegankelijkheid zo laag. Daarmee zijn de kansen voor Nederlanders nog nooit zo ongelijk geweest”, aldus Frank Soede, directeur BLG Wonen.

Het woontoegankelijkheidspercentage laat in 2020 een scherpe daling van 17 procent zien. Na het omslagpunt op de koopmarkt in 2015, groeit de toestroom aan kopers. Deze groei houdt aan, terwijl het beschikbare woningaanbod rond 2019 niet meer voorziet in de behoefte. Dit verklaart de uitkomst van de daling van de woontoegankelijkheid in 2020. De lage toegankelijkheidsscores voor steden en provincies tonen volgens de rapporteurs aan dat de woontoegankelijkheid inmiddels een landelijk vraagstuk is. 

Landelijke woontoegankelijkheidsnorm

De hypotheekverstrekker pleit dan ook voor een landelijke woontoegankelijkheidsnorm. Soede: “Iedereen wil gaan bouwen, maar als we deze en andere plannen niet toetsen op hun bijdrage aan de toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen, dan is het maar de vraag of meer mensen een passende plek vinden op de woningmarkt.” BLG Wonen vindt dat in 2030 de woontoegankelijkheid van heel Nederland op gemiddeld 50 procent moet liggen. Dit houdt in dat één op de twee woningzoekenden binnen één jaar een geschikte woning vindt.

Bron : AMWeb