Een oorzaak van de stijging noemt het CBS niet. Maar gedurende 2020 werd al duidelijk dat de krapte op de woningmarkt een belangrijke rol speelt.

Niet alleen gingen de prijzen van bestaande koopwoningen omhoog, ook het aantal transacties steeg. Vorig jaar wisselden 236.000 woningen van eigenaar, 7,7 procent meer transacties dan in het jaar ervoor.

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de woningmarkt zich niets aantrekt van de coronacrisis. Aanvankelijk dachten marktkenners dat de pandemie de prijsstijging zou dempen, maar daar was vorig jaar niets van te merken. De prijzen stegen naar recordhoogte en zitten al sinds 2013 in een stijgende lijn.

Regionaal waren er vorig jaar sterke verschillen. Opvallend is dat de sterkste prijsstijging van bestaande koopwoningen vooral te zien was in regio's buiten de Randstad. Het gaat dan om het oosten en het zuidwesten van het land. In Noord-Holland was de prijsstijging met een plus van nog altijd 6,5 procent het kleinst. Van de vier grote steden was Utrecht de plek waar de prijzen het hardst omhooggingen (een stijging van 9,4 procent).

Eerder al bleek uit cijfers van makelaarsvereniging NVM dat de prijzen van koopwoningen vorig jaar flink omhoog zijn gegaan. NVM meldt dat echter alleen op basis van de bij de vereniging aangesloten makelaars. Bij de gegevens van het CBS en het Kadaster gaat het om alle transacties van bestaande koopwoningen. De prijzen van nieuwbouwwoningen zijn niet meegerekend.

Bron: Nu.nl