De verzekerde regelingen en PPI’s hebben volgens het RPA niets te maken met lage dekkingsgraden, het niet verlenen van eventuele indexaties of het korten op pensioenen. De transitie zou werkgevers veel geld kunnen kosten. Geld dat in deze tijd vaak beter kan worden gebruikt, aldus de beroepsorganisatie. “En dat terwijl het de pensioenuitkomsten voor de deelnemers beslist niet beter of transparanter maakt, integendeel!”

Gevolgen van vlakke pensioenpremie

De problemen die het RPA noemde zouden veroorzaakt worden door de invoering van een vlakke premie, de zogeheten flatrate. “Werkgevers die geen acute stijging van pensioenlasten willen, worden gedwongen de pensioenregeling aanzienlijk te versoberen met alle gevolgen van dien”, aldus de pensioenadviseurs.

Talloze reacties uit de branche

De internetconsultatie voor het wetsontwerp sluit vandaag. De vele reacties zijn divers. Zo vreesde vakcentrale VCP al voor een verwaarlozing van de langetermijnvisie. Ook de Pensioenfederatie en de ouderenbonden gaven eerder hun reactie.

Aon kwam eveneens vandaag met een reactie waarin gepleit wordt voor een individueel pensioengesprek voor iedere pensioendeelnemer, vaststelling van de URM-bedragen in de transitiefase en het vastklikken van de berekeningsdatum voor compensatie.

Nieuwe pensioenstelsel

De reacties uit de internetconsultatie worden gebruikt om het wetsvoorstel te verbeteren, zodat de wet per 2022 kan ingaan. Sociale partners en pensioenuitvoerders hebben daarna tot 2026 om over te gaan naar het nieuwe stelsel. De verwachting is dat het wetsvoorstel na de zomer naar de Tweede Kamer gaat.

Bron: AMWeb