Als het huwelijk langer dan vijftien jaar geduurd heeft en de alimentatiegerechtigde bereikt binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd, dan wordt de termijn tien jaar. Tot 2027 geldt maximale duur van tien jaar voor alle vijftigplussers. Daarna wordt alleen de periode tot de AOW-leeftijd leidend. In huwelijken met kinderen onder de twaalf, is de maximale termijn nog wel twaalf jaar. De partneralimentatie stopt als het jongste kind uit het huwelijk twaalf jaar oud wordt. De invoering van de nieuwe wet heeft geen gevolgen voor bestaande alimentatieafspraken.

Levensonderhoud

Uit het meest recente alimentatie-onderzoek van het CBS blijkt overigens dat partneralimentatie niet veel voorkomt. In slechts 17 procent van alle scheidingen wordt het toegekend. In de overige gevallen kunnen beide partners ook na ontbinding van het huwelijk in hun levensonderhoud blijven voorzien, of is het inkomen van de meestverdienende partner onvoldoende om ook aan de ex-partner af te dragen.

Bron : AMWeb