"Wel nam de gemiddelde WOZ-waarde minder hard toe dan in het voorgaande jaar", aldus het CBS. De WOZ-waarde, op basis waarvan lokale belastingen en heffingen worden bepaald, loopt altijd een jaar 'achter' op de waarde van de huizen. Dat komt doordat woningen voor de WOZ in 2021 worden aangeslagen naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. "Dus 1 januari 2020."

De WOZ-waarde is een stuk lager dan de gemiddelde huizenprijs, omdat die altijd berekend wordt op basis van alle verkochte woningen. In de gemiddelde WOZ-waarde worden ook huurhuizen en niet verkochte koopwoningen meegenomen.

"Wel wordt bij het vaststellen van de WOZ-waardes ook nadrukkelijk gekeken naar de prijsontwikkeling van koopwoningen", licht hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS toe. "Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen leidt tot een hogere WOZ-waarde."

Zo gaat de WOZ-waarde in een gemeente bijvoorbeeld omhoog als daar veel nieuwe, duurdere huizen worden gebouwd.

Toename in Amsterdam ver onder landelijk gemiddelde

Gekeken naar de grote steden, ging de WOZ in Rotterdam relatief het meest omhoog, met 11,4 procent. Den Haag noteerde een stijging van 9,2 procent. In Amsterdam was de stijging jarenlang bovengemiddeld, maar dat is niet langer het geval.

"Met een toename van 1,2 procent zit Amsterdam juist ver onder het landelijke gemiddelde", meldt het CBS.

Bron: Nu.nl