Nederland is volgens Willis Towers Watson nog steeds het land met de hoogste pensioenaanspraken afgezet tegen het BBP. Met 167 procent komt Nederland ook fors hoger uit dan nummer twee Australië (131%) en nummer drie Zwitserland (126%).

Kantelpunt

Een andere opmerkelijke conclusie uit het onderzoek is dat wereldwijd het vermogen in beschikbare premieregelingen (DC) voor het eerst hoger is dan het vermogen in defined benefit-regelingen (DB). Voor Nederland geldt dat overigens bij lange na niet. Het vermogen zit voor 94 procent in DB- en voor slechts 6 procent in DC-regelingen.

“Het overstijgen van DC-regelingen ten opzichte van DB-regelingen markeert een kantelpunt in de ontwikkeling naar DC als dominant wereldwijd model dat 40 jaar geleden al is ingezet”, zegt Jacco Heemskerk, Head of Investment bij Willis Towers Watson. “Nu DC-modellen steeds meer in opkomst zijn, is het belangrijk dat er wordt nagedacht over het beheersen van de verschuiving van risico naar de pensioendeelnemer, zonder dat de belangen van de deelnemer daarbij in het gedrang komen.”

Conservatief

Volgens Willis Towers Watson voeren Nederlandse pensioenfondsen een conservatiever beleggingsbeleid dan fondsen in andere landen. Beleggingen in obligaties vormen hier 54 procent van het geheel ten opzichte van 31 procent wereldwijd. “2018 was het op drie na slechtste beleggingsjaar voor pensioenfondsen sinds 2008, maar het had nog slechter kunnen aflopen als pensioenfondsen afhankelijk waren geweest van alleen aandelen en obligaties. Beleggingen in private markets hebben het in 2018 goed gedaan en hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan diversificatie binnen portefeuilles en daarmee lagere risico’s”, zegt Heemskerk.

Duurzaamheid

Het onderzoek concludeert ook dat pensioenfondsen de afgelopen twintig jaar kansen hebben gemist om hun stempel te drukken op de bedrijfsvoering van de ondernemingen waarin ze beleggen. Bijvoorbeeld als het gaat om beloningen van bestuurders. De onderzoekers zien wel dat vermogensbeheerders zich steeds meer proberen te onderscheiden met andere zaken dan alleen hard rendement. Willis verwacht dat verantwoord beleggen, rentmeesterschap en duurzaamheid in de toekomst alleen maar belangrijker zullen worden.

Bron: AMWeb