Volgens Hagedoorn zijn het zeker niet alleen starters die hun woning verbouwen, maar is de stijging terug te zien in alle leeftijdscategorieën. Bij BNR zegt hij dat voornamelijk geld wordt geleend voor het creëren van extra ruimte, bijvoorbeeld via een aanbouw of dakkapel. Woningisolatie wordt dan vaak wel meegenomen, maar dat is meestal niet het hoofddoel. Ook de Hypotheker signaleerde een toename in het aantal hypotheekgesprekken voor de financiering van een verbouwing, maar kon dat niet met cijfers onderbouwen.

Niet alleen particulier

Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, berekende dat alle woningverbeteringen in 2018 goed waren voor een bouwvolume van ongeveer 9 miljard euro. Hij voegt daar overigens aan toe dat het niet alleen particulieren zijn die de portemonnee trekken voor een verbouwing, maar ook vastgoedbeleggers en woningcorporaties. Inmiddels zitten de investeringen volgens hem op een niveau dat 20 procent hoger ligt dan vlak voor de crisis.

HDN

Deze week presenteerde HDN de cijfers van afgelopen jaar. Het aantal afgesloten hypotheken nam met 4 procent toe. Als de oversluiters buiten beschouwing worden gelaten, dan daalde het aantal afgesloten hypotheken met 3,1 procent ten opzichte van 2017. Bij 3,7 procent van de aangevraagde hypotheken werd een energiebesparende verbouwing meegefinancierd.

Volgens Hagedoorn zijn het zeker niet alleen starters die hun woning verbouwen, maar is de stijging terug te zien in alle leeftijdscategorieën. Bij BNR zegt hij dat voornamelijk geld wordt geleend voor het creëren van extra ruimte, bijvoorbeeld via een aanbouw of dakkapel. Woningisolatie wordt dan vaak wel meegenomen, maar dat is meestal niet het hoofddoel. Ook de Hypotheker signaleerde een toename in het aantal hypotheekgesprekken voor de financiering van een verbouwing, maar kon dat niet met cijfers onderbouwen.

Bron : AMWeb