Hoogleraar economie: ‘Beperk renteaftrek voor niet afgeloste hypotheken’

Gradus reageert in een opiniestuk in Het Financieele Dagblad op het pleidooi van topambtenaar Maarten Camps van Economische Zaken. Camps wil dat het kabinet nog deze regeerperiode de hypotheekrenteaftrek verder beperkt. Dat lijkt niet logisch, vindt hoogleraar Gradus. “Dit zou alle huiseigenaren in een aanzienlijk nadeel plaatsen, zeker als straks de rente weer gaat oplopen. Als hij daarentegen het verder beperken van het grote aantal aflossingsvrije hypotheken bedoelt, dan deel ik dat.”

Onderwaterhypotheken

Aflossingsvrije hypotheken hebben een grote kans om bij de volgende crisis onderwaterhypotheken te worden, stelt Gradus in het stuk. “Daarom moet nu voorkomen worden dat straks banken weer kwetsbaar worden door nu het deel onafgeloste hypotheken fors kleiner te maken.”

Gradus noemt het algemeen bekend dat het volledig ontzien van aflossingsvrije hypotheken belangrijke nadelen heeft. Die zijn zowel fiscaal-juridisch als economisch en maatschappelijk van aard. Volgens Gradus leidt de afspraak uit 2013 om aflossingsvrije hypotheken van voor die datum te ontzien tot twee regimes voor de eigen woning. “Het oude regime met hoge schulden door aflossingsvrije hypotheken zou in principe voor dertig jaar in stand blijven. Dit lijkt onwenselijk, zowel maatschappelijk als individueel.”

Kloof tussen insiders en outsiders

Immers, na de einddatum vervalt de renteaftrek, schrijft Gradus. Groter bezwaar vindt hij dat de extra eisen voor hypotheken na 2013 leiden tot een kloof tussen “insiders en outsiders”. “Dit plaatst vooral de starters op de woningmarkt in een nadelige positie, omdat zij extra moeten aflossen of eigen geld moeten inbrengen. Juist de groeiende kloof tussen insiders en outsiders vraagt nu om actie. Daarom moet de politiek doorpakken door dit overgangsregime in te korten tot bijvoorbeeld 2021 en de renteaftrek te beperken voor niet afgeloste hypotheken”, aldus Gradus in het FD.

Bron : AMWeb