Duurzamer leven

“Financieel dienstverleners zouden hier werk van moeten maken door betere voorlichting te bieden en te innoveren op het gebied van ethische en duurzame financiële producten”, aldus PA. Uit het onderzoek onder 3.500 Europese (waaronder 500 Nederlandse) consumenten blijkt dat alle respondenten duurzamer willen leven. Ruim 60 procent zoekt duurzamere opties voor producten en diensten. Meer dan de helft koopt het liefst financiële producten van aanbieders bij wie duurzaamheid voorop staat.

Grootste barrières

Een gebrek aan voorlichting, pricing en consumentenvertrouwen zijn volgens PA constateert de grootste barrières voor de acceptatie van duurzame financiële producten. Beschikbaarheid en toegankelijkheid spelen ook een rol. Iets meer dan de helft van de consumenten vindt het bijvoorbeeld niet eerlijk om meer te betalen voor duurzame financiële producten of diensten.

Publiek debat

Hoewel 64 procent gelooft dat financieel dienstverleners een kritieke rol spelen bij duurzaamheid, vindt ongeveer de helft dat zij zich meer moeten mengen in het publiek debat. “Aangezien de meerderheid van de consumenten aangeeft dat er dringend behoefte is aan nieuwe, duurzame financiële producten, moeten financieel dienstverleners het gebrek in kennis en vertrouwen onder consumenten aanpakken”, schrijft PA.

Volgens Mark Griep, hoofd PA Consulting Nederland, willen consumenten keuzes maken die ertoe doen ondanks een gebrek aan kennis en keuze. “Dienstverleners moeten dus snel in actie komen en hun kans grijpen, bewuste consumenten aantrekken en behouden en een maatschappelijk verantwoordelijke rol innemen.”

Impact maken

“Dit onderzoek onderstreept dat er een onderliggende vraag is naar financiële producten en diensten met een positieve maatschappelijke impact. Als dienstverleners niet aan deze verwachtingen voldoen, komen klantenbehoud, compliance, winst én groeipotentieel in het geding.

We zien drie kerninitiatieven die bedrijven kunnen nemen om de grootste impact te maken: hun geloofwaardigheid opbouwen, meer voorlichting geven en blijven innoveren. Dit vergt investeringen en vindingrijkheid, maar het is van cruciaal belang dat de sector nu de omslag maakt”, aldus Hans Burg, Agile & Digital Transformations Lead bij PA.

Bron: AMWeb