En Uppelschoten verwacht dat het nog niet afgelopen is met de rentestijgingen. “In het middelpunt van de covid-pandemie waren geldverstrekkers terughoudend met het verhogen van hun rentes. Nu zien we weinig meer terug van die voorzichtigheid. Die omslag levert een sneeuwbaleffect aan renteverhogingen op. Wanneer één of enkele geldverstrekkers de rente verhogen, volgt de rest vaak op de voet.”

Hout, staal en beton duur

Bij Becam, een merk dat door Nr7Finance samen met onder meer Frisia en Postkrediet uit de failliete boedel van DSB werd gevist, signaleert men ook een verdere stijging van de bouwkosten. Hout en staal waren al fors duurder geworden sinds eind 2020. Nu betalen verbouwers ook meer voor beton en cement, omdat er voor de productie veel fossiele brandstoffen nodig zijn.

Bouwbedrijf rekent kosten door

Dat kan ook bouwbedrijven in de problemen brengen, verwacht Becam. “Bij het aangaan van afspraken over een verbouwing is lang niet altijd rekening gehouden met het huidige scenario. Voor woningeigenaren bestaat het risico dat het bouwbedrijf geen andere mogelijkheid ziet dan het tussentijds doorberekenen van de toegenomen kosten”, schrijft men bij de kredietverstrekker.

Bron : AMWeb