De beleidsdekkingsgraad daalde voor de sector als geheel met 0,6 procentpunt naar 108,4%. Dat is nog ruim boven het wettelijk vereiste minimum (met het oog op pensioenkortingen) van 104,2%. Volgens DNB is er echter geen reden tot feest. Het merendeel van de deelnemers heeft namelijk pensioenaanspraken bij een fonds met een dekkingsgraad die aanzienlijk lager ligt dan die 104,2%.

Eind 2018 waren 3,5 miljoen actieve, 4,9 miljoen gewezen en 2,0 miljoen pensioengerechtigde personen deelnemers bij een pensioenfonds waarvan de beleidsdekkingsgraad niet aan de wettelijke minimumeis voldeed. Dat zijn 63% van alle actieve deelnemers, 50% van alle gewezen deelnemers respectievelijk 59% van alle pensioengerechtigde deelnemers.

Afname vermogen

De financiële positie van pensioenfondsen verslechterde afgelopen kwartaal door flink dalende aandelenmarkten en lagere rentes. Het vermogen van de Nederlandse fondsen nam met € 46 miljard af. Daartegenover stond een toename van de verplichtingen van € 40 miljard. De dekkingsgraad, de graadmeter voor de actuele financiële positie van een fonds, daalde fors. Aan het eind van het derde kwartaal van 2018 bedroeg die nog 110,3%. Drie maanden later stond de dekkingsgraad 7 procentpunten lager op 103,3%.

Kortingen

Geheel onverwacht komen de DNB-cijfers niet. Grote fondsen als PMT (metaal) en PFWZ (zorg) maakten al bekend dat het laatste kwartaal van 2018 slecht was verlopen. PFWZ zag het herstel van de eerste negen maanden van vorig jaar alsnog verdampen. PMT waarschuwde al dat kortingen in 2020 steeds dichterbij komen.

Bron : AMWeb