Desktoptaxatie bij woningverbetering

Behalve de fysieke taxatie is sinds 1 juli ook de desktoptaxatie toegestaan als waardebepaling bij de aanschaf van een woning, mits de hypotheek maximaal 90% van de woningwaarde bedraagt. Volgend jaar wordt dat uitgebreid: dan kan ook een desktoptaxatie worden toegepast bij afkoop erfpacht, verbouwing, energiebesparende voorzieningen en/of het energiebespaarbudget. “De marktwaarde voor uitvoering van de aanpassingen blijft daarbij wel leidend. Voor kwaliteitsverbeteringen wordt geen verbouwingsspecificatie opgevraagd bij een desktoptaxatie. Om toch te controleren dat het om woninggebonden verbeteringen gaat, wordt er een depot aangehouden. De consument kan de gelden dan vrij besteden binnen het gestelde doel.”

Leaseauto telt zwaarder mee

NHG volgt ook de wijzigingen voor de BKR-registraties. Dat heeft onder meer gevolgen voor leaserijders: het BKR gaat alle autolease volgend jaar voor het volledige bedrag inschrijven en niet meer voor de oude 65%. “Door deze wijziging zal de weging voor het toetsinkomen ook anders worden.” Wie een fietst leaset, heeft daar geen last van: die kosten hebben geen invloed op het toetsinkomen. NHG gaat ook de mogelijkheden verduidelijken voor aanvragers met een HY-codering, die duidt op een betalingsachterstand van enkele maanden op de hypotheek.

Minder scheidingsdocumenten nodig

Het proces voor gescheiden consumenten wordt vereenvoudigd. Nu vraagt NHG in alle gevallen drie documenten op, ongeacht wanneer de scheiding plaatsvond. “Consumenten hebben deze documenten echter vaak niet meer en daarom gaan we dit proces voor hen verbeteren. Wanneer een echtscheiding langer dan twaalf jaar geleden heeft plaatsgevonden, is ook een recent afschrift uit de burgerlijke stand samen met de meest recente belastingaangifte voldoende om te bepalen of er mogelijk nog sprake is van alimentatieplicht.” Daarmee hoeven de echtscheidingsbeschikking en het convenant niet meer te worden aangeleverd.

Klanten in beheer

Bij het bepalen van de financieringslast wordt sinds 1 Juli rekening gehouden met het vervallen van de hypotheekrenteaftrek binnen tien jaar. “Dit is voor klanten in beheer niet in lijn met het beheerbeleid dat een scope van drie jaar hanteert. Bij het bepalen van de financieringslast in beheer wordt daarom per 1 januari 2022 rekening gehouden met vervallen van de hypotheekrenteaftrek binnen drie jaar.” Met ingang van 2022 mag verder ook in een beheersituatie een aflossingsvrij leningdeel ongewijzigd worden voortgezet als de hypotheekrenteaftrek op dat leningdeel gedurende de looptijd vervalt. “Zo wordt een klant dus niet verplicht om de lening aan te passen naar een lening met een andere aflosvorm.”

Ook NHG na schuldsanering

NHG overweegt om consumenten die het WSNP-schuldsaneringstraject met een schone lei hebben doorlopen, toestemming te geven voor het aanvragen van NHG, ongeacht de eerdere BKR-codering(en). “NHG heeft gekozen voor 1 overbruggingsjaar, omdat de klant na voltooiing van het traject eerst moet aantonen op eigen benen te kunnen staan voordat er nieuwe verplichtingen aangegaan kunnen worden.”

Eerder werd al bekend dat de NHG-kostengrens komend jaar stijgt van € 325.000 naar € 355.000. De premie gaat omlaag van 0,7 naar 0,6 procent.

Bron: AMWeb.nl