Welke risico’s dekt een motorrijtuigenverzekering ?

Een WAM-verzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van u voor schade veroorzaakt met een motorrijtuig. Een schadeclaim kan hoog oplopen en is vaak vele malen hoger dan de premie die u betaalt voor de verzekering. 

Materiele schade

Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

Letselschade Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen. 

Uw eigen motorvoertuig

Met de WAM-verzekering bent u niet verzekerd voor schade aan uw eigen motorrijtuig. Hiervoor zijn de beperkte cascoverzekering en de volledig cascoverzekering. Deze verzekeringen kunt u naast de verplichte WAM-verzekering afsluiten. 

Beperkte cascoverzekering

Met de beperkte cascoverzekering is uw motorrijtuig verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, storm, ruitbreuk of bliksem. Of als uw motorrijtuig wordt gestolen.

Volledig cascoverzekering

Met de volledig cascoverzekering bent u ook verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw motorrijtuig. U bent ook verzekerd voor alle schade die gedekt wordt door de beperkte cascoverzekering. En als iemand anders schade aan uw motorrijtuig veroorzaakt, dan bent u ook verzekerd. Bijvoorbeeld door vandalisme.  

Bij beperkte en volledig cascoverzekeringen heeft u meestal een eigen risico. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Heeft u behoefte aan een checkup van uw verzekering ? Neem dan snel contact op met ons op 015-3699620